Bonus program

Výhoda:
  • Nákup pohonných hmot se slevou 0,60 Kč/litr

Podmínky používání bonusových karet:
  • Uskutečněné nákupy na čerpací stanici musí být hrazeny hotovostně po předložení Bonus karty na pokladně
  • Společnost Šafránka Praha a.s. si vyhrazuje právo ke změnám výše slevy dle svého rozhodnutí, event. k jejímu zrušení
  • Sleva není právně vymahatelná

karta